Kaikki tiedotteet

27.3.2024

Uusia rukouksia kirkollisiin toimituksiin

Piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen vuonna 2023 hyväksymät uudet rukoukset kirkollisiin toimituksiin eli kasteeseen, konfirmaatioon, vihkimiseen, kodin siunaamiseen ja hautajaisiin on nyt julkaistu kirjana. Kaikissa vaiheissa Sinä kannat, uusia rukouksia kirkollisiin toimituksiin on Terhi Paanasen toimittama. Hän työskentelee jumalanpalveluselämän asiantuntijana Kirkkohallituksessa.

Kirjan sisällysluettelon otsikot avaavat kiinnostavia näköaloja kirkollisten toimitusten sisältöön ja merkitykseen. Rukoukset täydentävät kirkollisten toimitusten kirjassa olevia rukouksia. Palautteen perusteella kirkollisten toimitusten kirjan rukouksissa ei ole ollut riittävästi eri tilanteisiin sopivia rukouksia, kuten lapsen kuolema tai kaksosten kaste.  

Viisi vuotta kestänyt työ on tullut nyt päätökseen  

Uudet rukoukset ovat valmistuneet viisi vuotta kestäneen kirjoitus- ja muokkaustyön jälkeen. Rukousten ensimmäiset versiot laati työryhmä,  jonka jälkeen toteutettiin laaja palautekierros ja rukouksia muokattiin lisää. Myös piispainkokous ja kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunta käsitteli rukouksia istunnoissaan. Piispainkokous hyväksyi uudet esirukoukset käyttöön 1.2.2022. Uudet kollehtarukoukset hyväksyi kirkolliskokous 7.11.2023. Kollehtarukous tarkoittaa toimitusten kaavassa olevaa, usein tiivistä ja lyhyttä rukousta, jota on kutsuttu myös päivän rukoukseksi. 

Uusissa rukouksissa otettiin erityisesti huomioon se, ettei rukouksia lueta yleensä paperista, vaan ne kuullaan ja kuunnellaan. Uusien rukousten kielessä kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että rukoukset olisivat kuultuina ymmärrettäviä. Osa rukouksista on kirjoitettu selkokielellä. Selkokieli parantaa rukousten saavutettavuutta. Selkokielestä hyötyvät kaikki, mutta se on välttämätöntä asioiden ymmärtämiseksi esimerkiksi monille vanhuksille, muistisairaille, kehitysvammaisille ja maahanmuuttajille.  

Esimerkki uudesta rukouksesta 

Rukouksissa on otettu huomioon perheiden erilaiset elämäntilanteet. Yhtenä esimerkkinä tästä on adoptiolapsen kastejuhlaan kirjoitettu rukous:  

Ihmisiä rakastava Jumala, 
Kiitos ihmeellisestä johdatuksestasi. 
Sinä annoit meille lapsen, jota olimme kauan odottaneet. 
Sinun rakkautesi ympäröi hänet jo ennen hänen syntymäänsä. 
Kiitos, että kaikki hänen päivänsä ovat sinun tiedossasi. 
Siunaa kädet, jotka ovat häntä kannatelleet ja hoivanneet. 
Kiitos, että tänään kasteessa hän on syntynyt lapseksi sinun perheeseesi. 
Auta meitä kasvattamaan häntä rakkaudella ja viisaudella. 
Anna hänen kasvaa sinun valossasi 
ja johdata häntä Hengelläsi. Ota vastaan rukouksemme Jeesuksen nimessä. Aamen.  

Kaikissa vaiheissa Sinä kannat, uusia rukouksia kirkollisiin kirjan voi ladata Kirkon julkaisujen nettisivuilta. Kirjan voi tilata myös Granon nettikaupasta. 

Lisätietoja: 

Asiantuntija Terhi Paananen, Kirkkohallitus 050-3019268, terhi.paananen@evl.fi

Takaisin sivun alkuun