Kaikki tiedotteet

21.11.2023

Kirkkohallitus hyväksyi toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kirkolle ja seurakunnille

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus hyväksyi istunnossaan 21.11.2023 toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kirkolle ja seurakunnille. Suunnitelman tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkossa. Toimeksiannon suunnitelman valmistamiseksi antoi kirkolliskokous vuoden 2022 keväällä.  

Kyseessä on käytännön toimiin kannustava työkirja, jossa on linjattu yhteiset teologiset, oikeudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat seurakuntien ihmisarvotyölle. Suunnitelma tarjoaa seurakunnille työkaluja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Työkalujen avulla on mahdollista tehdä näkyviksi epäasiallisia käytäntöjä, syventää ymmärrystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tasoista ja merkityksestä seurakunnan toiminnassa sekä auttaa tukemaan jokaisen ihmisarvoa. Toiminnallinen suunnitelma ei korvaa työnantajan lainsäädäntöön perustuvaa velvoitetta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Työkirja tarjoaa myös välineitä aktiiviseen vaikuttamistyöhön ihmisarvon edistämiseksi kuvaten seurakuntien ihmisarvotyön edistämisen välineitä, kuten seurakuntien tasa-arvon ja yhdenvertaisuustilanteen itsearviointityökalua sekä yhdenvertaisuussuunnittelua.  

Toiminnallisen suunnitelman on tarkoitus tukea seurakunnissa ihmisarvoista kohtaamista, jonka pohjana ovat kristillinen ihmiskäsitys, yhteiskuntaelämän perusarvot ja ihmisten välillä toteutuva hyväksyvä tunnustaminen. Työkirja auttaa tunnistamaan seurakunnissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön osa-alueita ja tärkeimpiä kehityskohteita. Työkalujen avulla voidaan tunnistaa ja arvioida sellaisia konkreettisia tilanteita, joissa tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu eivät toteudu, vaan tarvitaan toimia, joiden avulla ehkäistään ja poistetaan syrjiviä käytäntöjä.  

Suunnitelmasta tehdään verkkojulkaisu, ja sen sisällöistä järjestetään ”Ovet auki kaikille” -webinaareja, joissa käsitellään toiminnallisen suunnitelman sisältöjä ja työkaluja sekä laaditaan kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta kuvaavat mittarit tukemaan seurantaa, raportointia ja tilanteen kehittämistä. Lisäksi keväällä 2025 käynnistyvät hiippakuntapilotit yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen hakeneiden seurakuntien kanssa. Pilottien opit ja tulokset kootaan verkkosivuille, ja työkaluja kehitetään saatujen kokemusten pohjalta.   

Suunnitelma on tiedotteen liitteenä. 

Lisätiedot: asiantuntija Liisa Björklund, liisa.bjorklund@evl.fi, p. 050 413 9156  

Kolehtiavustuksia päihde- ja kriminaalityön tukemiseen 

Päihde- ja kriminaalityölle vuonna 2023 kannetun kolehdin tuotto, 57 788 euroa, jaettiin seuraavasti: Lasten ja nuorten keskus 17 000 euroa, Sininen Pysäkki 8 500 euroa, Suomen Katulähetysliitto 8 000 euroa, Suomen Valkonauhaliitto 11 000 euroa ja Sininauhaliitto 13 000.   

Lisätiedot: asiantuntija Sami Puumala, Kirkkohallitus, sami.puumala@evl.fi, p. 050 340 2758 

Tohmajärven seurakunta liitetään Kiteen seurakuntaan vuoden 2025 alussa 

Täysistunto hyväksyi Tohmajärven seurakunnan lakkauttamisen 31.12.2024 ja sen liittämisen Kiteen seurakuntaan 1.1.2025 alkaen. Laajenevan seurakunnan nimeksi tulee Keski-Karjalan seurakunta, ja seurakunnan alueena on nykyisten Tohmajärven kunnan, Kiteen kaupungin ja Rääkkylän kunnan alueet.   

Lisätiedot: Taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, p. 050 432 3323   

Kirkon keskusrahastolle taloussääntö 

Täysistuntunto hyväksyi Kirkon keskusrahaston taloussäännön, joka tulee voimaan 1. joulukuuta 2023. Taloussääntö perustuu 1.7.2023 voimaan tulleisiin kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiin. Muilta osin taloussääntö noudattaa pitkälti aiemmin voimassa olleen taloussäännön sisältöä. 

Kirkon keskusrahasto käsittää Kirkkohallituksen toiminnan, hiippakunnallisen toiminnan, avustukset, valtion rahoituksen ja omakatteiset rahastot. Kirkon keskusrahaston ylintä päätösvaltaa käyttää kirkolliskokous. Kirkkohallituksen täysistunto toimii Kirkon keskusrahaston hallituksena. 

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728 

Täysistunto nimesi kirkkohallituksen edustajiksi Lärkkulla-säätiön valtuuskuntaan piispa Bo-Göran Åstrandin, johtava asiantuntija Stefan Myrskogin ja koulutuspäällikkö Ulla Tuovisen toimikaudelle 2024–2026. 

Täysistunnon pöytäkirja tulee nähtäväksi noin viikon kuluttua Domus-palveluun.

Kuva: Kirkkohallituksen täysistuntoa kokouksessa 21.11.2023.

 

Liitteet:
ovet-auki-kaikille_kasikirjoitus-21.11.2023_poytakirjantarkistamaton.pdf

Takaisin sivun alkuun