Kaikki tiedotteet

5.6.2024

Kirkkohallituksen täysistunto: Seurakuntaliitoksia vuoden 2025 alussa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto kokoontui toukokuuhun 2028 jatkuvan kautensa avausistuntoon 4.–5.6.2024. Täysistunnon jäsenet valittiin kirkolliskokouksessa toukokuussa. Täysistunnon puheenjohtajana toimii arkkipiispa Tapio Luoma. Varapuheenjohtajakseen täysistunto valitsi Katri Korolaisen Helsingin hiippakunnasta. Pöytäkirjan tarkastajaksi koko kaudelle valittiin Vuokko Vänskä Mikkelin hiippakunnasta.

Täysistunto hyväksyi seurakuntaliitoksia. Varpaisjärven seurakunta lakkautetaan 31.12.2024 ja se liitetään Lapinlahden seurakuntaan 1.1.2025 alkaen. Seurakunnan alueena on nykyinen Lapinlahden kunnan alue, ja sen nimeksi tulee Lapinlahden–Varpaisjärven seurakunta.

Joutsan ja Toivakan seurakunnat lakkautetaan 31.12.2024, ja ne liitetään 1.1.2025 alkaen Jyväskylän seurakuntaan. Seurakunnan alueena on Jyväskylän kaupungin sekä Joutsan, Luhangan ja Toivakan kuntien alueet. Seurakunnan nimenä on Jyväskylän seurakunta.

Alkuperäisessä esityksessä myös Hankasalmen ja Petäjäveden seurakunnat esitettiin lakkautettaviksi ja liitettäviksi Jyväskylän seurakuntaan. Asiasta tehtiin kaksi muutosesitystä, joista ensimmäisessä ehdotettiin, että Hankasalmi jätetään päätöksen ulkopuolelle ja toisessa, että sekä Hankasalmi että Petäjävesi jätetään päätöksen ulkopuolelle. Jälkimmäinen ehdotus voitti äänestyksen yhdellä äänellä, 6–7. Toisessa äänestyksessä esitys jättää Hankasalmi ja Petäjävesi lakkauttamis- ja liittämispäätöksen ulkopuolelle voitti alkuperäisen esityksen äänin 2–11.

Lisätiedot: Taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, p. 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi

Oulunkylän kirkon käytöstä luovutaan – Herttoniemen kirkon käytöstä luopumiselle ei vielä lupaa

Täysistunto myönsi Helsingin seurakuntayhtymälle kirkkolain mukaisen luvan luopua vuonna 1972 valmistuneen Oulunkylän kirkon käytöstä. Rakennuksen purkaminen edellyttää vielä rakennuslupaviranomaiselta haettavaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa.

Kirkkorakennuksen käytöstä luovutaan, koska seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa rakennuksen tarvitsemaa peruskorjausta eikä uusia sen tontin vuokrasopimusta.

Herttoniemen kirkon käytöstä luopumiselle täysistunto ei myöntänyt lupaa puutteellisen hakemuksen vuoksi. Kuntokartoituksen perusteella Herttoniemen vuonna 1958 rakennettu kirkko on tullut rakennus- ja taloteknisesti elinkaarensa päähän, ja se tarvitsisi laajaa peruskorjausta. Kirkkokiinteistö on ollut käyttökiellossa kesäkuusta 2019 lähtien.

Lisätiedot: Kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Seurakunnille harkinnanvaraisia avustuksia vajaa puoli miljoonaa

Seurakunnille myönnettiin harkinnanvaraisia avustuksia yhteensä 452 298 euroa. Hakemuksia oli vähemmän kuin aiempina vuosina.
[Tiedotetta korjattu 6.6.2024 – poistettu lause “Avustuksia haettiin saman verran kuin niitä myönnettiin.”]

Harkinnanvarainen avustus on tarkoitettu seurakunnille tilapäiseen taloudelliseen apuun. Avustusta voi saada seurakunta, joka on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen tarpeessa. Avustus voidaan myöntää myös tilanteessa, jossa seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta, tai muussa tilanteessa, jossa seurakunta on ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Avustukset myönnettiin esityksen mukaisesti.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, p. 050 347 4728, juha.tuohimaki@evl.fi  

Kipan johtokunta nimettiin

Kirkkohallituksen täystunto nimesi Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen johtokunnan toimikaudelle 2024–2028. Jäseniksi nimettiin talousjohtaja Tiina Snicker, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta (varajäsen talouspäällikkö Antti Huhta, Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä), johtaja Helena Lappalainen, kehitys- ja ICT-palvelut, Valtion palvelukeskus Palkeet (varajäsen toimitusjohtaja Päivi Pitkänen, Monetra Oy, Oulu), talousjohtaja Christer Lindvik, Raaseporin seurakuntayhtymä (varajäsen hallintojohtaja Diana Söderbacka, Pietarsaaren seurakuntayhtymä), talousjohtaja Marko Pudas, Kuusamon seurakunta (varajäsen talouspäällikkö Henrik Mäkilä, Uudenkaupungin seurakunta), hallintojohtaja Anne Jokela, Kokkolan seurakuntayhtymä (varajäsen talousjohtaja Kari Virtanen, Lappeenrannan seurakuntayhtymä), kirkkoherra Ari Autio, Joensuun seurakuntayhtymä (varajäsen talousjohtaja Maria Sairanen, Nurmijärjen seurakunta), hiippakuntadekaani Terhi Kaira, Lapuan tuomiokapituli (varajäsen lakimiesasessori Ritva Saario, Helsingin tuomiokapituli), kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo, Kuntaliitto (varajäsen talousjohtaja Päivi Anttonen, Laukaan seurakunta), talouspäällikkö Rauno Saarnio, Orimattilan seurakunta (varajäsen hallintojohtaja Paula Perälampi, Seinäjoen seurakunta).

Täysistunto nimesi johtokuntaan keskuudestaan varsinaiseksi jäseneksi Eino Nissisen Lapuan hiippakunnasta ja varajäseneksi Kimmo Koiviston Turun arkkihiippakunnasta. Johtokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Tiina Snicker. Kirkkohallituksen talousosaston johtaja Juha Tuohimäki nimettiin asiantuntijajäseneksi.

Kirkon eläkerahaston johtokunnan nimeäminen toimikaudelle 2024–2028 lähetettiin jatkovalmisteluun.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Pekka Huokuna. Yhteydenotot toimistopalvelupäällikkö Tuija Korvan kautta, tuija.korva@evl.fi, p. 050 3427686.

Täysistunto hyväksyi lisäksi Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston neuvottelukuntien johtosäännöt. Tavoitteena on ollut, että johtosäännöt ovat yhdenmukaiset ja kuvaavat kunkin neuvottelukunnan tehtävän sekä sen toteuttamista edesauttavat toimenpiteet. Neuvottelukuntia on kaikkiaan yksitoista.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Petri Määttä, p. 040 688 1543, petri.maatta@evl.fi

Täysistunnon pöytäkirja tulee nähtäväksi noin viikon kuluttua kokouksesta Domus-palveluun.

Kuvateksti: Kirkkohallituksen täysistunto kokoontui nelivuotiskautensa ensimmäiseen kokoukseen 4.–5.6.2024. Vasemmalta Jari Jolkkonen, Katri Korolainen, Martina Harms-Aalto, Tapio Luoma, Hannu Kallunki, Vuokko Vänskä, Päivi Raunu, Kari Aakula, Lotta Endtbacka, Kimmo Koivisto, Pekka Niiranen, Eino Nissinen ja Kaisamari Hintikka. Kuvasta puuttuu Ulla Ruusukallio.

Takaisin sivun alkuun