Hyppää sisältöön

Rippikoulu tukee kasvua

Rippikoulun toiminta-ajatus on: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä.

Rippikoulu on kirkon kasteopetusta. Sen juuret ovat jo kirkon varhaisissa ajoissa. Kirkko on aina opettanut niitä, jotka se on kastanut tai jotka haluavat kasteelle. Menetelmät ja tavat oppia ovat muuttuneet ja painotukset ovat vaihdelleet, mutta kasteopetuksen pohjimmainen sisältö on säilynyt.

Katekismuksen perustekstit antavat tämänkin päivän rippikoululle hyvän lähtökohdan tutkia kristinuskon keskeisiä sisältöjä. Katekismuksen ohella Raamattu ja virsikirja kuuluvat keskeisiin rippikoulussa käytettäviin kirjoihin.

Nuori rippikoulun keskiössä

Rippikoulu on nuorta varten. Rippikoulussa nuorella on aikaa ja tilaa etsiä vastauksia oman elämänsä kysymyksiin. Yhdessä muiden rippikoululaisten, isosten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa pohditaan monia nuoren kehitysvaiheeseen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa elämänarvoihin, Jumalaan, ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen, perheeseen, ympäristökysymyksiin, vastuuseen ja oikeudenmukaisuuteen.

Rippikoululainen saa tuettuna ja turvallisessa ympäristössä pohtia elämän peruskokemuksia omista lähtökohdistaan käsin ja kysymyksiä esimerkiksi elämän tarkoituksesta ja uskosta.

Hengellisyys rippikoulussa

Rippikoulussa luetaan Raamattua, vietetään yhteistä jumalanpalvelusta ja rukoillaan. Erilaiset hartaushetket ovat luonteva osa rippikoulun arkea.

Kaiken lähtökohtana on turvallinen ja monipuolinen hengellisyys. Tavoitteena on, että nuori löytää rukouksen ja jumalanpalveluksen tapana olla ja elää Jumalan kasvojen edessä – harjoittaa uskoaan ja hoitaa uskonelämäänsä rippikoulun jälkeenkin. Yhdessä lausutut uskontunnustus, Isä meidän -rukous ja Herran siunaus luovat yhteyden myös seurakunnan yhteiseen jumalanpalveluselämään.

Nuoret ovat itse mukana valmistelemassa ja toteuttamassa rippikoulun hartauselämää eri tavoin. Yhdessä tehden ja valmistellen syntyy kokemus erilaisten hartaushetkien tärkeydestä. Rippikoulun rukous- ja jumalanpalveluselämä liittyy myös niihin elämän ja uskon kysymyksiin, joita rippikoulussa on muutoinkin käsitelty.

Niin kuin seurakuntien elämässä muutenkin, musiikilla on iso merkitys rippikoulun kokemusmaailmassa. Musiikki on olennainen osa jumalanpalvelusta, ja muutenkin rippikoulussa lauletaan ja soitetaan paljon. Musiikin kautta nuori voi kokea Jumalan läsnäoloa ja yhteisöllisyyttä tai käsitellä vaikeitakin asioitaan.

Rippikoulusuunnitelma 2017

Rippikoulujen yksityiskohtaiset sisällöt voivat vaihdella. Raamit paikalliselle suunnittelulle ja toteutukselle antaa piispainkokouksen hyväksymä Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017. Lue lisää rippikoulusuunnitelmasta evl.fi/plus-palvelussa.