Kirkon organisaatio

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin neljä miljoonaa jäsentä. Kirkon jäsen kuuluu siihen seurakuntaan, jonka alueella hänellä on kotikunta. Seurakunnilla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys sekä vaaleilla valitut päätöksentekijät.

Seurakunnat muodostavat hiippakuntia, joita on Suomessa yhdeksän. Jokaista hiippakuntaa johtaa piispa tuomiokapitulin kanssa. Turun arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa, joista toinen on arkkipiispa.

Kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous. Keskushallintoon kuuluu lisäksi kirkkohallitus, piispainkokous ja kirkon työmarkkinalaitos. 

Kirkon organisaatio: ylimpänä kirkolliskokous. Keskimmäisenä hiippakunnat ja alimpana seurakuntataloudet.