Palaa sanaston etusivulle

Uskontodialogi

Uskontodialogi tarkoittaa uskontojen välistä kohtaamista. Sillä pyritään saamaan suurempi yhteisymmärrys uskontojen erilaisten käsitysten välille sekä luomaan yhteisen toiminnan muotoja.

Uskontodialogia tapahtuu arjen keskellä – bussissa, kaupassa, tiedotusvälineiden välityksellä – sekä eri uskontojen yhteisen kiinnostuksen alueella, kuten erilaisten eettisten kysymysten parissa. Uskontodialogia tapahtuu myös silloin, kun eri uskontojen teologiset asiantuntijat käyvät vuoropuhelua.

Uskontojen välinen kohtaaminen – suuntaviivoja – julkilausuma luotiin Oslossa, Porvoon kirkkoyhteisön uskontodialogia koskevien neuvottelujen tuloksena vuonna 2003. Siinä esitetään 12 ydinkohtaa uskontojen väliseen kohtaamiseen.

Uskontodialogi
USKOT-foorumi
Uskontodialogin eri muotoja

Takaisin sivun alkuun