Palaa sanaston etusivulle

Suomen Ekumeeninen Neuvosto, SEN

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Neuvosto on niiden Suomessa toimivien kirkkojen yhteys, jotka Raamatun mukaan tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan Jumalan, siis Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, kunniaksi.

Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä

 • edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä
 • vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa
 • toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana.

SEN:lla on 11 jäsenkirkkoa ja -yhteisöä ja 5 tarkkailijajäsentä. Neuvosto perustettiin vuonna 1917. Kirkkojen kansallisneuvostona se pitää yhteyttä Kirkkojen maailmanneuvostoon, Euroopan kirkkojen konferenssiin sekä pohjoismaisiin yhteistyötahoihin.

Suomen ekumeenisen neuvoston jäseniä ovat:

 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 • Suomen ortodoksinen kirkko
 • Suomen Vapaakirkko
 • Katolinen kirkko Suomessa
 • Suomen Pelastusarmeija
 • Finlands svenska baptistsamfund
 • Finlands svenska metodistkyrka
 • Suomen Metodistikirkko
 • Missionskyrkan i Finland
 • The Anglican Church in Finland
 • International Evangelical Church in Finland

Neuvoston tarkkailijajäseniä ovat Suomen Adventtikirkko, Suomen Baptistikirkko, Suomen Helluntaikirkko, Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit sekä Finlands Svenska Pingstmission.

Neuvoston päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Neuvoston toimivia elimiä ovat hallitus ja useat jaostot. Jaostot käsittelevät opillisia kysymyksiä, kasvatusta, naisten asemaa kirkoissa, paikallista ekumeniaa, ruotsinkielistä ekumeenista työtä, eettisiä kysymyksiä ja nuorisoekumeniaa. Neuvosto julkaisi ekumenian erikoislehteä Näköala – Utsikt neljä kertaa vuodessa vuoden 2007 loppuun saakka.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Takaisin sivun alkuun