Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulussa annetaan opetusta kirkolliskokouksen hyväksymän kristinopin mukaisesti. Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina voivat toimia heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät. (Kirkkojärjestys 3:19§)

Piispainkokous on hyväksynyt Rippikoulusuunnitelman 2017 – Suuri ihme, jonka mukaan rippikoulu on elämää Jumalan kasvojen edessä. Se on kasteopetusta, rukouskoulu ja kasvattaa ehtoolliselle. Rippikoulu vahvistaa, varustaa ja lähettää. Konfirmaatio on yhteyden juhla.

Rippikoulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Tämä avautuu kuudeksi tavoitteeksi, jotka läpäisevät rippikoulun ja ovat läsnä kaikessa rippikoulun tekemisessä ja olemisessa. Niihin on sisäänkirjoitettu yhteisöllisyys. Näiden kirkon yhteisten rippikoulutavoitteiden lisäksi rippikoulutavoitteita ja -toiveita sanoittavat rippikoululaiset sekä yksilöinä että koko ryhmänä, perheet, isoset, ohjaajat sekä kotiseurakunta.

  1. Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.
  2. Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.
  3. Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen.
  4. Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.
  5. Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.
  6. Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.

Rippikoulu on kiinteä osa suomalaista nuorisokulttuuria. Noin 74 prosenttia 15-vuotiaista nuorista käy rippikoulun. Kirkolliseen avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä. Kummin tehtävä edellyttää sekä rippikoulua että konfirmaatiota.

Rippikouluopetus ja sen käytännön toteutus suunnitellaan aina paikallisesti ja rippikoulukohtaisesti. Rippikouluopetuksen määrä on 80 tuntia. Rippikoulun suositeltava ajallinen kesto on puoli vuotta. Tähän aikaan sisältyy hyvin erilaista toimintaa ja monimuotoista työskentelyä. Suomessa suosittu rippikoulun käymisen muoto on leiri.

Rippikoulun voi suorittaa myös aikuisena esimerkiksi asepalveluksen yhteydessä, seurakunnan järjestämässä aikuisrippikoulussa tai yksityisrippikoulussa. Rippikoulun opetussuunnitelma aikuisille laaditaan yhdessä seurakunnan aikuisrippikouluista vastaavan työntekijän kanssa. Aikuisten rippikoulu kestää vähintään 20 tuntia.

Rippikouluun voi ilmoittautua oman seurakunnan tai rippikouluja toteuttavien järjestöjen kautta. Rippikoulun opetus perustuu kirkon voimassaolevaan kristinoppiin eli Katekismukseen (1999). Rippikoulusuunnitelma 2017 ”Suuri ihme” hyväksyttiin piispainkokouksessa 5.4.2017. Suuunnitelma astui voimaan 1.5.2017.

Lue lisää rippikoulusta

Rippikoulu – Evl.fi

Rippikoulun päätteeksi järjestetään juhlat – Evl.fi

Rippikoulu – EVL Plus

Takaisin sivun alkuun