Palaa sanaston etusivulle

Perheneuvontatyö

Perheneuvontatyöllä tarkoitetaan kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa suoritettavaa työtä. Perheneuvonnassa selvitellään luottamuksellisesti avioliittoon, parisuhteeseen, perhe-elämään ja muihin ihmisen henkilökohtaisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä sekä annetaan myös lain tarkoittamaa perheasiain sovittelua sekä työnohjausta ja koulutusta. Perheneuvontatyötä tekevät erikoistumiskoulutuksen saaneet työntekijät.

Perheneuvoja kunnioittaa aina asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Ratkaisut ovat riippuvaisia niistä mahdollisuuksista, joita asiakas löytää. Vastaanotolla voidaan käydä parina, perheenä tai yksin. Aika kannattaa varata etukäteen. Palvelut ovat maksuttomia kaikille, myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomille, ja sitä on mahdollista saada myös ruotsiksi ja englanniksi. Perheneuvojilla ja vastaanottosihteereillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Parisuhdeneuvola on Vauva.fin ja Suomen ev. lut. kirkon kaupallinen yhteistyöhanke. Pasisuhdeneuvolassa Kirkon perheneuvojat ratkovat ihmissuhdeongelmia ja antavat vinkkejä parisuhteen kehittämiseen. 

 

Kirkko auttaa ihmissuhdeongelmissa http://evl.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet Parisuhdeneuvola https://www.vauva.fi/teema/parisuhdeneuvola Rakkausklinikka https://www.terve.fi/teemat/rakkausklinikka

Takaisin sivun alkuun