Palaa sanaston etusivulle

Oikeudenmukaisuus

Vanhassa testamentissa oikeudenmukaisuuden vaatimus on keskeinen. Profeetta Jesajan mukaan ei ole olemassa rauhaa ilman vanhurskautta ja oikeudenmukaisuutta (Jes. 9:7). Vanhassa testamentissa oikeudenmukaisuuden tärkeimpiä piirteitä ovat köyhien ja muukalaisten suojeleminen, heidän oikeuksiensa puolustaminen ja edistäminen sekä omastaan jakaminen. Profeetallinen julistus oikeudenmukaisuudesta kutsuu väärien rakenteiden ja käytösmallien täydelliseen muuttamiseen.

Luterilaisen teologian mukaan kaikki luodut järjelliset olennot ymmärtävät oikeudenmukaisuuden välttämättömyyden hyvän elämän perustana. Toisaalta oikeudenmukaisuuteen kuuluu ihmisten keskinäinen tasa-arvo, toisaalta myös ansionmukaisuus.

Ekumeenisessa keskustelussa ja vapautuksen teologiassa korostetaan haavoittuvimman ja heikoimman aseman ensisijaista huomioon ottamista.

Takaisin sivun alkuun