Suomen evankelis-luterilainen kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on määritelty valtakunnan yleisessä lainsäädännössä.

Kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään kirkkolaissa, jonka eduskunta kirkolliskokouksen esityksestä hyväksyy. Kirkon hallinnosta säädetään vielä tarkemmin erillisessä kirkkojärjestyksessä, jossa annetaan määräyksiä myös kirkon toiminnasta. Kirkkojärjestyksen antaa kirkolliskokous.

Eduskunta ei voi ilman kirkolliskokouksen aloitetta säätää uutta kirkkolakia eikä muuttaa voimassa olevaa. Lakia säädettäessä se ei liioin voi poiketa kirkolliskokouksen esityksistä. Se voi vain hyväksyä tai hylätä lakiesitykset. Ainoastaan asiasisältöön vaikuttamattomat teknisluonteiset tarkistukset ovat mahdollisia.

Vuonna 1994 kumottiin valtiopäiväjärjestyksessä ollut säännös, jonka mukaan vain kirkon jäsenet saivat osallistua kirkkolakia ja seurakuntien kirkollisia oloja koskevien asioiden käsittelyyn.

Nykyinen kirkkolaki astui voimaan vuonna 2023. Kirkolliskokouksessa kirkkolain muutokset vaativat kolmen neljäsosan enemmistön.

Hallinto ja päättäjät – Lainsäädäntö
Kirkkolaki
Kirkkojärjestys 

Takaisin sivun alkuun