Protestantti on protestanttista uskoa tunnustava henkilö. Protestanttisuuteen lasketaan kuuluviksi ne kirkkokunnat ja uskonnolliset yhteisöt, jotka syntyivät 1500-luvun uskonpuhdistuksen seurauksena. Tuolloin läntinen kristikunta repesi kahtia roomalaiskatoliseen kirkkoon ja eri protestanttisiin ryhmittymiin.

Protestanttisuuden nimi on peräisin Speyerin valtiopäiviltä 1529, jolloin tehtiin päätös reformaation tukahduttamisesta. Evankeliset eli reformaation kannalle aset tuneet protestoivat tätä omantunnon vapautta loukkaavaa enemmistöpäätöstä vastaan, jolloin syntyi protestanttisia yhteisöjä.

Protestanttisuus on kirjava ja vaikeasti määriteltävä käsite. Protestanttisia kirkkoja ovat muun muassa luterilaiset ja reformoidut kirkot, anglikaaninen kirkko ja suuri joukko pieniä uskonpuhdistuksen jälkeen syntyneitä kirkkoja. Uusia protestanttisia yhteisöjä syntyy koko ajan lisää.

Protestanttiset kirkot ja yhteisöt http://www.uskonnot.fi/uskonnot/view/?religionId=17

Takaisin sivun alkuun