Hyppää sisältöön

Vapaa-ajattelijat

Vapaa-ajattelu on elämänkatsomus, jonka kannattajat korostavat ihmisen järkiperäisyyttä ja jatkuvan uudistumisen tärkeyttä. Vapaa-ajattelijat luottavat tieteelliseen ajatteluun ja vastustavat uskontoja sekä auktoriteettiuskoa.

Vapaa-ajattelijat kannattavat uskonnotonta tapakulttuuria. Elämän muutostilanteissa he viettävät nimenantojuhlaa, osallistuvat katsomuksellisesti sitoutumattomaan aikuistumiskoulutukseen, solmivat siviiliavioliiton ja hautaavat omaisensa vapaa-ajattelijoiden hautausmaalle.

Suomessa vapaa-ajattelijoiden etuja, oikeusturvaa ja kulttuuria tukee Vapaa-ajattelijain liitto ry, joka perustettiin vuonna 1937. Se toimii osana kansainvälistä vapaa-ajattelija-, humanisti-, sekularisti-, ateisti- ja rationalistiliikettä.

Vapaa-ajattelijaliiton yhteiskunnallisena tavoitteena on oikeudellisesti uskontoihin sitoutumaton valtio sekä kirkon ja valtion erottaminen toisistaan. Liitto tukee mm. uskonnottoman tapakulttuurin kehittämistä, edistää uskonnottomuuden ja ateismin vapautta ja tasa-arvoista yhteiskunnallista kohtelua sekä pyrkii vapauttamaan ihmiset uskontosidonnaisuudesta järkiperäisen argumentaation keinoin. Liitto julkaisee Vapaa-ajattelija -lehteä.