Hyppää sisältöön

Valtionrahoitus

Vuodesta 2016 alkaen tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle tiettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin.

Lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain evankelis-luterilaiselle kirkolle rahoitusta hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Valtionrahoituksen vuosittainen määrä on 114 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 edellä mainittujen tehtävien kulut seurakunnissa olivat noin 126 miljoonaa euroa. Valtionrahoitus korvaa aiemmin käytössä olleen yhteisövero-osuuden kautta tulleet tulot.