Hyppää sisältöön

Uskontotiede

Uskontotiede tutkii uskontoa ihmisten kokemuksissa ja yhteisöissä ja vertaa uskontoja keskenään sekä maapallon historiallisten että nykykulttuurien elämässä. Uskontotieteen tutkimusalat valottavat omista näkökulmistaan uskonnon moniulotteista kenttää: uskontohistoria, -fenomenologia, -etnografia, -sosiologia, -psykologia. Uskontotiede on tieteidenvälistä uskontojen tutkimusta; se on sekä humanistista että kulttuuri-, historia-, perinne- ja yhteiskuntatiedettä.


Ns. suurten maailmanuskontojen rinnalla uskontotieteen tutkimuskohteita ovat itse uskonto, kansanuskon perinteet (esimerkiksi suomalaisuus uskontona), erilaiset uskonnolliset liikkeet ja niiden kulttuuri sekä tavat sellaisina kuin ihmiset ne yksilöllisesti kokevat ja yhteisöllisesti jakavat. Tavoitteena on tuottaa tietoa niistä tuntemisen, käyttäytymisen ja tiedonkäsittelyn tunnuspiirteistä, joiden avulla uskonnollisen kielen ja käyttäytymisen historiaa, sosiologiaa ja psykologiaa voidaan ymmärtää ja selittää.