Synkretismi

Synkretismi tarkoittaa eri uskontojen piirteiden sekoittumista.