Kuori

Kuori (lat. chorus) on kirkon etuosa, josta jumalanpalveluksen johtaminen tapahtuu.