Hyppää sisältöön

Gloria

Gloria (lat.) on messun johdanto-osaan kuuluva ylistys, joka alkaa sanalla kunnia: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa" (Gloria in excelsis Deo). Kyseessä on enkelien laulu jouluyönä (Luuk. 2:14). Gloriaan liitettiin jo varhain laudamus-hymni ("Me kiitämme, me kunnioitamme ––"). Nykykäytännössä laudamus voidaan korvata jollakin muulla ylistysvirrellä Pyhälle Kolminaisuudelle.

Gloria kuuluu messun pysyviin eli ns. ordinarium-osiin. Gloria lauletaan aina lukuun ottamatta paaston aikaa. Muita messun pysyviä osia ovat kyrie, credo, sanctus ja Agnus Dei.