Hyppää sisältöön

Eksegeesi

Eksegeesi (kr. eksegesis) tarkoittaa tekstin tulkintaa ja sen merkityksen selittämistä. Raamatun eksegeesi pohjautuu usein tieteelliseen raamatuntutkimukseen eli eksegetiikkaan.

Raamatun eksegeesi valottaa teoksen syntyä, kulttuurihistoriaa ja merkityssisältöjä. Eksegeesissä pyritään siis lukemaan “ulos” (kr. eks) tekstin alkuperäinen sanoma. Jos lukija taas tulkitsee tekstiä omasta aikakaudestaan ja kulttuuristaan käsin, on kyse eisegeesistä, itse annettujen merkitysten lukemisesta tekstin “sisään” (kr. eis). Eisegeesi saattaa avata ovia mielivaltaiselle raamatuntulkinnalle ja fundamentalismille.