Deismi

Deismi on valistuksen ajalta peräisin oleva näkemys, jonka mukaan Jumala on luonut maailman, mutta jättänyt sen toimimaan täysin luonnonlakien mukaan. Deistisen käsityksen mukaan Jumala ei puutu maailman kulkuun.