Hyppää sisältöön

Ateismi

Ateismi on näkemys, jonka mukaan Jumalaa ei ole olemassa. Ateismissa ei uskota persoonalliseen Jumalaan, jumaliin tai jumaluuteen. Ateismin kannattajaa kutsutaan ateistiksi.

Ateismin sisällä voidaankin tehdä ero niin sanottuun vahvaan ja heikkoon ateismiin. Vahvan ateismin kannattaja katsoo, että hänellä on hyviä perusteita uskoa, että Jumalaa ei ole olemassa. Heikon ateismin edustaja puolestaan ajattelee, että hänellä ei ole riittäviä perusteita uskoa Jumalan olemassaoloon.

Ateismi määritellään joko tietoisena teismin eli jumalauskon hylkäämisenä tai teismin täydellisenä puuttumisena. Ensimmäisen määrittelyn mukaan ateismi opitaan. Jälkimmäisen mukaan se on myötäsyntyistä.