Hyppää sisältöön

Siunauksen signaalit - tulevaisuusselonteko

Kirkkohallitus valmistelee syksyllä 2022 julkaistavaa kirkon tulevaisuusselontekoa. 

​​​​​Kirkkohallitus on tekemässä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle tulevaisuusselontekoa teemalla "Siunauksen signaalit". Tulevaisuusselonteon tarkoituksena on hahmotella kirkolle mahdollisia toivottavia tulevaisuuksia. 
 
Osana selontekoa pyritään tunnistamaan sellaisia kirkon toimintaympäristön muutostekijöitä, jotka kenties helposti jäävät muuten huomaamatta. Näitä kutsutaan ennakoinnissa heikoiksi signaaleiksi. Heikoilla signaaleilla tarkoitetaan varhaisia merkkejä tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista; sekä positiivista mahdollisuuksista, että organisaation kannalta negatiivisista muutoksista.

Heikon signaalin käsitteellä ei varsinaisesti ole tarkkarajaista määritelmää, mutta heikon signaalin tuntomerkkejä voivat olla esimerkiksi (ks. Hiltunen 2010):

  • Ne saavat työtoverisi nauramaan
  • Tuttavasi vastustavat sitä: ”tätä ei ikinä tule tapahtumaan”
  • Saa aikaan ihmetystä
  • Kukaan ei ole kuullut siitä
  • Asia on sellainen, josta kukaan ei halua puhua (tabu)

Niiden ominaisuuksia on kuvattu myös seuraavasti:

  • Uutuus: heikko signaali on merkki uudesta asiasta tai vanhan asian uudesta puolesta
  • Yllättävyys: heikko signaali on tulkitsijalleen yllättävä
  • Haastavuus: heikko signaali pakottaa haastamaan oletuksia nykyisestä ja siksi se on usein vaikea huomata tai helppo jättää huomiotta
  • Merkityksellisyys: heikko signaali kuvaa asiaa, jolla voi olla tulevaisuudessa vaikutus
  • Viive: heikko signaali kertoo asiasta, joka ei vielä ole merkittävä, vaan vaatii vielä aikaa kypsyäkseen

Kirkon kannalta heikot signaalit voivat olla myös sellaisia muutoksia ja ilmiöitä, jotka yhteiskunnallisesti eivät välttämättä ole enää aivan yllättäviä, mutta joihin kirkossa ei vielä välttämättä ole osattu reagoida myös kirkkoa koskevina.

Keräämme nyt signaaleita myös joukkoistetusti. Toivomme sinun antavan meille 10-15 minuuttia aikaasi, ja vastaavan tähän erilaisia toimintaympäristön muutokseen liittyviä signaaleita luotaavaan kyselyyn. Voit halutessasi vastata kyselyyn myös useampaan kertaan, jos mieleesi tulee myöhemminkin uusia kiinnostavia signaaleita.

Linkki hiljaisia signaaleja luotaavaan kyselyyn.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja tulevaisuusselonteosta ja kyselystä antaa Liisa Björklund, liisa.bjorklund@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Päivitetty