Hyppää sisältöön

Vastuullisen sijoittamisen strategia

Seurakunnan on hyvä sijoitusstrategiassaan ottaa huomioon Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet.

Vastuullisen sijoittamisen ohjeet toimivat esimerkkinä siitä, miten esimerkiksi vastuullista sijoittamista voi tehdä eri omaisuusluokissa. Seurakunnan tulee määrittää omaan sijoitustoimintaan sopivat lähestymistavat ja muodot. Eläkerahaston sijoitusyksikkö on laatinut seurakunnille ohjeita, joista voi olla hyötyä: sijoitussuunnitelman mallipohja ja -ohje, tarjouspyyntöohje, sekä tärkeimpiä vastuullisen sijoittamisen kysymyksiä omaisuudenhoitajille.

Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisesti kirkon sijoitustoiminnassa huomioidaan ilmastotavoitteet. Kirkko ei tee suoria sijoituksia fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

Esimerkki sijoitussuunnitelman mallista:

Vastuullinen sijoittaminen

Seurakunta on pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Vastuullinen yritys, joka huomioi ympäristö-, sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä johtuen mm. tehokkaammasta riskienhallinnasta sekä uusien liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tuomasta kilpailuedusta.

Seurakunnan sijoitustoiminnassa huomioidaan Kirkon eläkerahaston laatimat vastuullisen sijoittamisen ohjeet (2018) ja Ilmastonmuutosstrategia (2016). Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaan seurakunta

  • suosii sijoituskohteinaan vastuullisia yrityksiä  
  • välttää sijoittamasta yrityksiin, jotka eivät noudata hyvää hallintotapaa tai kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työelämäsopimuksia (YK:n ja OECD:n ohjeistot) 
  • noudattaa vastuullisuuskriteereitä (ympäristö-, sosiaaliset ja hallintotapa-asiat) kaikissa sijoituspäätöksissä 
  • pyrkii vaikuttamaan yrityksiin niin, että ne sitoutuvat vastuullisiin toimintatapoihin.

Vastuullinen sijoittaminen toteutuu seurakunnan sijoitustoiminnassa käytännössä esimerkiksi seuraavasti:

  • Vastuullinen sijoittaminen koskee seurakunnan kaikkia sijoituksia (arvopaperit, rahasto-osuudet, raaka-aineet, kiinteistöt, metsät jne.). Omaisuudenhoitajilta pyydetään lisätietoja vastuullisuusnäkökulmien huomioimisesta aina uusia sijoitustuotteita etsiessä, sekä osana sijoitussalkun jatkuvaa seurantaa. 
  • Seurakunta suosii sijoitustoiminnassaan sijoitusrahastoja ja omaisuudenhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Seurakunta edellyttää, että omaisuudenhoitaja on allekirjoittanut YK:n tukemat PRI-periaatteet.  
  • Kirkkohallituksen strategiassa määritellyt arvot pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus ohjaavat niin ikään seurakuntaa sijoitustoiminnassaan.   
  • Seurakunta sijoittaa varojaan vastuullisten ja kestävän kehityksen teemojen mukaisesti. Tällaisia vastuullisuusteemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, uusiutuva energia, joita on lueteltu alla olevassa taulukossa:
Ympäristö Sosiaalinen näkökulma Hallintotapa
Standardit ja sertifikaatit 
Ympäristöohjelmat 
Ilmastonmuutostyöskentely 
Energiatehokkuus 
Luonnon monimuotoisuus 
Kiertotalous
Henkilöstöpolitiikka 
Ihmisoikeudet 
Lasten oikeudet 
Työelämän oikeudet 
Tuotevastuu 
Lähiyhteisön huomioiminen
Hallituksen riippumattomuus
Hallituksen palkitseminen
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Palkitsemisjärjestelmä
Veronmaksu
Korruptio- ja lahjontavastainen toiminta

 

Toimenpide

Seurakunta laatii itselleen vastuullisen sijoittamisen strategian tai ohjeistuksen.

Pisteet: 5 pistettä.

Lisätietoja

Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamien ohjeet.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Finsif - Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

PRI - YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet.Linkki avautuu uudessa välilehdessä