Hyppää sisältöön

Hiilineutraalius ja päästöjen kompensointi

Kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja ilmastopäästöjen kompensointia.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut helmikuussa 2019 hyväksymässään energia- ja ilmastostrategiassa työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tavoittelee lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty 80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.

Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaan seurakunnat selvittävät mahdollisuudet niiden ilmastopäästöjen kompensointiin, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää vähentää muilla keinoilla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi seurakunnan kiinteistöjen ilmastopäästöt kartoitetaan kiinteistörekisteri Basiksesta saatavien tietojen avulla. Myös muu vastaava tapa hyväksytään Kirkon ympäristödiplomia haettaessa. Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisesti seurakuntien omistamien maiden (erityisesti metsien ja soiden) tila hiilivarastoina sekä arvo hiilinieluina kartoitetaan. Samalla laaditaan suunnitelma ja annetaan suositus, jonka avulla seurakuntien metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi siten, että niiden tila myös hiilivarastoina ja arvo hiilinieluina paranee. Kirkon hiilineutraalius toteutetaan paikallisseurakunnissa talouskohtaisesti. Kirkkohallitus auttaa seurakuntia tarjoamalla neuvontaa ja tukea.

Jäljelle jääviä päästöjä voi kompensoida esimerkiksi YK:n virallisen Climate Neutral Now -kompensointipalvelunLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Myös Suomen lähetysseuralla on oma ilmastorahastonsa Hope Fund. Hope Fundissa kompensaatio toteutetaan istuttamalla puita. Kompensaatiomaksua käytetään myös muuhun ilmastotyöhön, kuten puuta säästävien liesien valmistamiseen ja ympäristökasvatukseen. Työtä tehdään yhdessä paikallisten järjestöjen ja kyläyhteisöjen kanssa.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna päästöjen kompensointi ei ole lopullinen ratkaisu ilmastonmuutokseen.

Matkailussa – erityisesti lentomatkailussa – käytetään hiilidioksidipäästöjen kompensointia. Hiilidioksidia voidaan sitoa hiilinieluihin, kuten metsään. Kompensoinnin avulla matkailijat voidaan myös saada miettimään tarkemmin omaa matkustuskäyttäytymistään.

Toimenpide

  • Seurakunta laskee hiilidioksidipäästöjensä suuruuden vähintään kiinteistöjen energiankulutukselta osalta. Muina indikaattoreina voidaan käyttää esimerkiksi liikkumista, jätteitä ja hankintoja.
  • Seurakunta tekee suunnitelman kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.
  • Seurakunta hankkii päästövähennyksiä kompensoimaan hiilidioksidipäästöjään, esimerkiksi kiinteistöjen tai matkustamisen päästöjen kompensointi.
  • Seurakunta on hiilineutraali tai hiilinegatiivinen.

Pisteet

  • Hiilidioksidipäästöjen laskeminen 5–10 pistettä.
  • Suunnitelma hiilineutraaliudesta 10 pistettä.
  • Päästövähennyksien hankkiminen 1–5 pistettä.
  • Seurakunta on hiilineutraali tai -negatiivinen 40 pistettä.
  • Yhteensä enintään 40 pistettä.

Lisätietoja

Hiilineutraali kirkko evl.fi-sivustolla.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Laskureita hiilijalanjäljen arviointiin ja seurantaan.Linkki avautuu uudessa välilehdessä