Hyppää sisältöön

Ympäristödiplomin uusiminen

Kirkon ympäristödiplomi on voimassa myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta.

Diplomia uusittaessa on tärkeää huomioida muutokset lainsäädännössä ja määräyksissä sekä seurakunnan toiminnassa. Kirkon ympäristödiplomia on haettava uudestaan sen voimassaolon päättyessä. Tuolloin tulee laatia selvitys edellisen ympäristöohjelman toteutumisesta.

Uusiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen voimassaolon päättymistä ja ottaa asia huomioon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa diplomin viimeisenä voimassaolovuonna. Auditoitaviin asiakirjoihin on liitettävä edellisen kauden auditointiraportti ja ympäristöohjelma. Ympäristödiplomia uusittaessa on tarkoituksenmukaista, että turhaa kirjoitustyötä vältetään. Tuolloin riittää se, että katselmukseen kirjataan diplomikaudella tapahtuneet muutokset.

Toimenpide

Diplomin uusimisen valmistelu. Selvitys edellisen ympäristöohjelman toteutumisesta ja suunnitelma korjaavista toimenpiteistä, vastuuhenkilöistä ja aikataulusta.

Pisteet: Minimikriteeri.