Hyppää sisältöön

Ympäristödiplomin uusiminen

Kirkon ympäristödiplomi on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi kalenterivuotta 

Diplomia uusittaessa on tärkeää huomioida muutokset lainsäädännössä ja määräyksissä sekä seurakunnan toiminnassa. Kirkon ympäristödiplomia on haettava uudestaan sen voimassaolon päättyessä. Tuolloin tulee laatia selvitys edellisen ympäristöohjelman toteutumisesta.

Uusiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen voimassaolon päättymistä ja ottaa asia huomioon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa diplomin viimeisenä voimassaolovuonna. Auditoitaviin asiakirjoihin on liitettävä edellisen kauden auditointiraportti ja ympäristöohjelma. Ympäristödiplomia uusittaessa on tarkoituksenmukaista, että turhaa kirjoitustyötä vältetään. Tuolloin riittää se, että katselmukseen kirjataan diplomikaudella tapahtuneet muutokset.

TÄRKEÄÄ: Muutos 3.2.2022 alkaen myönnettyjen ympäristödiplomien voimassaoloon

Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 3.2.2022 täsmennyksen Kirkon ympäristödiplomin voimassaoloaikaan.
Diplomi on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta (aiempi muotoilu oli "myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta").
Uusittaessa diplomi on voimassa edellisen diplomin päättymispäivästä seuraavat viisi vuotta, kun diplomia on haettu ennen sen voimassaolon päättymistä.

Muutos koskee tämän päätöksen jälkeen [3.2.2022] myönnettäviä diplomeja.

Toimenpide

Diplomin uusimisen valmistelu. Selvitys edellisen ympäristöohjelman toteutumisesta ja suunnitelma korjaavista toimenpiteistä, vastuuhenkilöistä ja aikataulusta.

Pisteet: Minimikriteeri.