Hyppää sisältöön

Lajiensuojelutoimenpiteet

Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan suurin osa uhanalaisista lajeista elää metsissä sekä perinneympäristöissä. Seurakunta voi toimillaan suojella uhanalaisia ja muita lajeja luontoalueillaan.

Toimenpiteet

  • uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien inventointi ja niiden suojelemiseksi tehtävät toimet 
  • arvokkaiden elinympäristöjen (esim. paahderinteet, rannat) inventointi ja tehtävät suojelutoimet, mm. kosteikkojen luominen
  • petolintujen pesien säilyttäminen 
  • linnunpönttöjen ja hyönteishotellien asentaminen 
  • muut lajien monimuotoisuutta vaalivat toimenpiteet

Pisteet: Lajien monimuotoisuutta vaalivista toimenpiteistä ja niistä viestimisestä 2 pistettä/toimenpide/alue. Enintään 6 pistettä.

Lisätietoja

Uhanalaiset lajitLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Luontotyyppien uhanalaisuusLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmaLinkki avautuu uudessa välilehdessä