Hyppää sisältöön

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja

Ympäristökäsikirjassa avataan kattavasti seurakunnan arkeen ja pyhään liittyviä eri osa-alueita ympäristönäkökulmasta. Käsikirjan avulla seurakunta voi laatia ympäristöohjelman, joka auttaa suunnittelemaan seurakunnan ympäristötyötä. Kirkon ympäristödiplomin saamisen edellytykset on koottu tähän käsikirjaan.

Arkkipiispa Tapio Luoma seisoo jalkakäytävällä joen rannalla.

Arkkipiispa Tapio Luoman tervehdys

Elämä maapallolla muodostaa rikkaan ja hienovaraisen kokonaisuuden, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Vuosituhansien varrella ihminen on oppinut yhä syvemmin tuntemaan luontoa, jonka osa hän on, ja jonka varassa niin hän kuin muutkin eliölajit elävät. Tiede on tehnyt mahdolliseksi luonnossa esiintyvien syy- ja seuraussuhteiden havaitsemisen ja teknologia niiden hyödyntämisen.

Luonnon hyödyntämisellä on kuitenkin rajansa, ja kysymys planeettamme hyvinvoinnista tulee jatkuvasti ajankohtaisemmaksi. On oivallettu, miten ratkaiseva rooli ihmisellä on maapallon tulevaisuuden kannalta ja miten ihminen valinnoillaan vaikuttaa luonnon herkkään tasapainoon. Kristillisen uskon näkökulmasta kysymys on siitä, ymmärtääkö ihminen saaneensa Jumalalta tehtävän toimia paitsi viljelijänä myös varjelijana.

Kirkon ympäristödiplomiin valmistautuminen ja sen mukainen toiminta muodostavat vaativan, mutta samalla palkitsevan prosessin, joka antaa mahdollisuuden kartoittaa seurakunnan ympäristövaikutuksia ja suhdetta luomakuntaan. Samalla se kannustaa toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti ja rakentavasti. Kaiken taustalla on kunnioitus Jumalaa ja hänen luomistyötään kohtaan.

Toivotan käsikirjan käyttäjille intoa ja siunausta työskennellä kirkon ja yhteisen maailmamme hyväksi.

Tapio Luoma 
Arkkipiispa