Hyppää sisältöön

Johdon sitoutuminen

Kaikki kehittämistyö edellyttää johdon sitoutumista, niin myös ympäristöjärjestelmä.

Sitoutuminen on syvä prosessi. Kirkon ympäristödiplomissa sitoutuminen osoitetaan sillä, että kirkkoneuvosto päättää diplomin hakemisesta ja se myös hyväksyy ympäristöohjelman.

Tässä käsikirjassa käytetään termiä ”seurakunta”, kun tarkoitetaan seurakuntaa tai seurakuntayhtymää. Termillä ”kirkkoneuvosto” tarkoitetaan sekä kirkkoneuvostoa että yhteistä kirkkoneuvostoa.

Kirkon ympäristödiplomin hakeminen kulkee näin

  1. Kirkkoneuvosto päättää diplomin hakemisesta, nimeää vastuuhenkilön ja asettaa työryhmän valmistelemaan asiaa. Yhtymissä diplomin hakemiseen vaaditaan, että ainakin puolet seurakuntaneuvostoista on päättänyt seurakunnan lähtemisestä mukaan.
  2. Työskentely aloitetaan käsikirjan pohjalta.
  3. Työryhmä toteuttaa ympäristökatselmuksen. Diplomiin vaadittavat minimikriteerit ja pistemäärät lisätietoineen kirjataan katselmustaulukkoon.    
  4. Työryhmä laatii ympäristöohjelman. Ympäristöohjelma laaditaan diplomin vaateiden mukaisesti siten, että seurakunta täyttää kaikki minimikriteerit ja niiden lisäksi koossa on vähintään vaadittavat 100 pistettä.
  5. Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja pyytää hiippakunnalta auditointia.
  6. Auditoija katselmoi seurakunnan ja toteaa, täyttääkö se diplomin vaatimukset. Auditoija voi pyytää lisäselvityksiä ja osoittaa kohteet, jotka vaativat toimenpiteitä ennen kuin katselmus voidaan hyväksyä. 
  7. Auditoija antaa lausunnon tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle.
  8. Kirkkohallitus päättää ympäristödiplomin myöntämisestä seurakunnalle. Ympäristödiplomi on määräaikainen. Se on voimassa myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenteri­vuotta. 
  9. Seurakunta tekee ympäristötyötä oman ympäristöohjelmansa pohjalta.

Ympäristöjärjestelmän perusperiaatteisiin kuuluu, että niin yhteisön johto kuin työntekijät sitoutuvat ympäristötavoitteisiin. Kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman. Valtuusto hyväksyy ympäristöasioita koskevat määrärahat ja voi arvioida ympäristötavoitteiden toteutumista käsitellessään toimintakertomusta.

Myös koko seurakunnan toimintastrategian tulee olla linjassa ympäristötavoitteiden kanssa. Se on koko diplomiprosessin tavoitteena, mutta sitä ei arvioida erikseen. 

Toimenpide

Liitä mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätös ympäristödiplomin hakemisesta. Yhtymissä diplomin hakemiseen vaaditaan, että ainakin puolet seurakuntaneuvostoista on päättänyt seurakunnan lähtemisestä mukaan.

Minimikriteeri.