Hyppää sisältöön

Pisteet ja taulukointi

Ympäristökatselmuksen tulokset kirjataan katselmustaulukkoon.

Ympäristöasiat kirjataan katselmustaulukkoon ja ne pisteytetään seurakunnan näkemyksen mukaan painottaen toimenpiteen merkitystä ympäristölle. Pistemäärien lisäksi taulukkoon tulee kirjoittaa lyhyet perustelut esitetyille pisteille. Auditoinnin aikana hiippakunnan lähettämä auditoija käy pisteet läpi ja antaa oman pisteytyksensä, minkä pohjalta diplomi myönnetään.

Monessa kohdin pistemääriä joudutaan arvioimaan kokemusvaraisesti. Käsikirjassa on annettu esimerkkejä pisteytyksestä. Arvioinnissa voi käyttää muutamaa peukalosääntöä:

  • Mitä isompi ympäristökysymys, sitä isommat pisteet.  
  • Mitä enemmän työtä, sitä enemmän pisteitä.  
  • Mitä useampia ihmisiä asia koskee, sitä useampia pisteitä.

Diplomia uusittaessa osa pisteistä säilyy, jos ympäristöteko on edelleen voimassa. Pisteitä saa jo aiemmin tehdystä silloin kun sen ylläpito on vaatinut toimia. Osa pisteistä on kertaluonteisia ja ne täytyy ansaita uudelleen, kuten ympäristötapahtumat ja tempaukset.

Huomaa, että ympäristöviestintä on kaikkien yhteinen tehtävä ja osa ympäristötyötä. Siksi siitä saa pisteitä useissa luvuissa.

Toimenpide

Toimenpiteiden pisteytys niiden vaikuttavuuden mukaan: Mitä laajempi ympäristökysymys ja/tai mitä useampaa henkilöä se koskee, sitä enemmän pisteitä.

Pisteet: Minimikriteeri.

Lisätietoja

Täältä löydät katselmustaulukon.