Hyppää sisältöön

Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma on suunnitelma seuraaville viidelle vuodelle.

Ympäristöohjelmaan kirjataan tavoitteet tulevaksi diplomikaudeksi. Tavoitteet tulee aikatauluttaa ja nimetä toimenpiteille vastuuhenkilö. Jokainen paikallisseurakunta voi laatia oman ympäristöohjelmansa tai vaihtoehtoisesti se tehdään yhdessä.

Selkeintä on laatia ohjelma ympäristökatselmuspohjalle, johon kootaan ne asiat, joita tulevalla diplomikaudella on tarkoitus ylläpitää tai kehittää. Katselmusta tehdessä tulee eteen asioita, jotka voi hoitaa ympäristöystävällisemmin. Tarkoitus ei ole kerralla ratkaista kaikkia ongelmia, vaan aikatauluttaa niiden ratkaiseminen. Juuri sitä tarkoittaa jatkuvan parantamisen idea.

Diplomikauden aikana tavoitteet tarkentuvat tai muuttuvat olosuhteiden ja lainsäädännön mukaan. Diplomikauden puolivälissä tehtävä väliauditointi on hyvä kohta tarkentaa ja päivittää asetettuja tavoitteita.

Ympäristöohjelmasta kukin työala voi nostaa toiminnan tavoitteita toimintasuunnitelmaansa. Näin ympäristöasiat tulee nivottua seurakunnan päivittäiseen toimintaan.

Seurakunnan eri toiminnoille annetaan mahdollisuus kommentoida ympäristöohjelmaluonnosta. Ympäristöohjelmasta pyydetään lausunto tehtäväalueilta ja esimiehiltä ennen sen viemistä kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Toimenpide

Ympäristökatselmuksen pohjalta laaditaan ympäristöohjelma, johon kirjataan toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Tavoitteena on, että jokaiselta työalalta on jokin konkreettinen tavoite kirjattuna. Seurakunnan eri toiminnoille annetaan mahdollisuus kommentoida ympäristöohjelmaluonnosta.

Pisteet: Minimikriteeri.