Hyppää sisältöön

Ruokahävikin pienentäminen

Syömäkelpoisen ruuan poisheittäminen on suuri taloudellinen ja ekologinen rasite.

Suomalainen kuluttaja laittaa roskiin vuosittain noin 5 % ostetusta ruoasta. Ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat usein selvästi suuremmat kuin mitä esimerkiksi pakkausten valmistuksesta, jätehuollosta tai kuljetuksista aiheutuu.

Yksinkertaisin ja edullisin tapa vähentää ruoan aiheuttamaa ilmastokuormitusta on vähentää ruoan haaskausta. Syömättömän ruoan tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästöt ovat aiheutuneet turhaan.
 
Keinoja seurakunnan ruokahävikin pienentämiseen:

  • ostetaan vain tarpeeseen
  • ruokalistan suunnittelu 
  • hukkaan menevien elintarvikkeiden vähentämiseen tähdätään ennakkoilmoittautumisilla, lasten ja aikuisten määrä huomioidaan 
  • ylijäämäruoka punnitaan, verrataan asiakasmääriin; biojäte/asiakas/päivä 
  • ylijäämäruoka ruoka-apuun tai hävikkiruokailuun. 
  • käytetään paikallisilta yrityksiltä saatuja elintarvikkeita (esim. Yhteinen pöytä, ylijäämäruuan jakelu)
  • hävikkiruokaan liittyvät tempaukset, hävikkiruokaviikko, tietoiskut asiakkaille ja henkilökunnalle 
  • ruoan kunnioittaminen (ympäristökasvatusta)

Kirkon energia- ja ilmastostrategiassa on tavoitteena, että toiminnassa vähennetään ruokahävikkiä.

Toimenpide

Seurakunta tekee toimenpiteitä ruokahävikin pienentämiseksi.

Pisteet: Minimikriteeri.

Lisätietoja