Hyppää sisältöön

Kiinteistöjen puhtaanapito

Rakennusten hyvä ylläpito ja toimiva puhtaanapito ovat rakennusten elinkaarta merkittävästi pidentävää toimintaa. Ympäristömyönteisessä siivouksessa ratkaisut on tehtävä siten, että ne eivät huononna siivouksen kokonaislaatua ja että työntekijän työmäärä ei lisäänny säästävien toimenpiteiden takia. Siivousvälineiden, puhdistusaineiden ja siivousmenetelmien valinnoilla on iso rooli puhtaanapidossa.

Ympäristömyönteisen puhtaanapidon hankintoja:

 • huomioidaan siivoustuotteen valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden kierrätysmahdollisuudet ja uusiokäyttö sekä käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset (esim. veden, pesuaineiden ja energian kulutus) 
 • tiivisteitä käyttämällä vähennetään pakkausjätettä 
 • luovutaan kertakäyttötuotteista
 • kertakäyttöpyyhkeissä suositaan biohajoavia pyyhkeitä (esim. eritetahrojen poistossa)
 • käytetään biopohjaisia ja biohajoavia materiaaleja muovin sijaan
 • mikrokuitutuotteet

Siivoustyöllä luodaan edellytykset tiloissa tapahtuvalle turvalliselle, hygieeniselle toiminnalle. Siivous on osa asiakaspalvelua. Siivouksella myös suojellaan rakennusta ja sen kulumista pyritään estämään oikeilla välineillä ja puhdistusaineilla.

Ympäristömyönteisen puhtaanapidon keinoja:

 • Haitallisista aineista luovutaan eli valitaan ympäristöystävälliset siivousmenetelmät ja -aineet•    Vettä säästävä siivous 
 • Siivouspyyhkeiden ja -moppien nihkeytys pesukoneessa 
 • Energiaystävällinen veden lämpötila 
 • Vaihtoehtoisten tuotteiden käyttö (sooda, etikka, piimä, sappisaippua ym.) 
 • Siivoustason tarkistus 
 • Pintoja säästävä siivous; liian kosteat tai hankaavat menetelmät vaurioittavat pintoja 
 • Aineiden oikea annostelu; oikea määrä ja oikea aine 
 • Siivouskoneiden hyödyntäminen; ne säästävät työntekijää, puhdistavat tehokkaammin ja helpottavat käsimenetelmin tehtävää työtä, työ on ergonomisempaa, vettä ja puhdistusainetta säästävää
 • Siivouksessa syntyvien jätteiden lajittelu ohjeistuksen mukaan 
 • Vältetään roskapussien käyttöä tiloissa, joissa tulee ns. kuivaa roskaa; ei tarvitse käyttää roskapussia roska-astiassa tai pussi voidaan tyhjentää isompaan keräysastiaan

Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavina. Siivouskomerot ja -keskukset pidetään siisteinä ja tarvikkeet järjestyksessä. Kohteen siivouskansio tulee olla saatavilla samoin kuin tarvittavat ensiaputarvikkeet, kuten silmähuuhde.

Laatuseurantaa voidaan suorittaa muun muassa työmäärämitoituksella, joka määrittelee tilaan tarvittavat työohjeet. Mitoituksessa tulee huomioida myös harvemmin tehtävät työt. Siten varmistetaan tiloissa tasalaatuinen puhtaustaso ja perussiivouksien tarve vähenee, mikä tekee työstä ergonomisempaa ja säästää materiaaleja. Työntekijän tulee saada hyvä perehdytys työhön. 

Myös ulkotiloissa tapahtuvassa kiinteistönhoidossa voi tehdä ekologisia valintoja, kuten:

 • lumen varastointi lähellä, vältetään aurauslumen kuljetusta pitkiä matkoja 
 • myrkytön liukkaudentorjunta; harjaus, auraus, hiekoitus, betaiini, kaliumformiaatti tms. 
 • pihan sulatus sähköllä tai kaukolämmöllä, mikäli se tapahtuu vastuullisesti tuotetulla energialla

Toimenpide

Seurakunta huomioi ekologisuuden kiinteistönhuolto- ja puhtaanapitotoimenpiteissä.

Pisteet: 1 piste/toimenpide, enintään 6 pistettä.

Lisätietoja

Puhdistuspalvelujen hankintaohjeLinkki avautuu uudessa välilehdessä