Hyppää sisältöön

Hankintaohjeet ja -koulutus

Hankintojen yhteydessä tehdään merkittäviä ympäristöön vaikuttavia päätöksiä.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi käyttää tarjousten vertailussa hinnan lisäksi vertailuperusteina sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia vastuullisuustekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon seurakunnan hankintaohjeissa. Hankintoja tekeville työntekijöille tulee antaa koulutusta hankintojen ympäristönäkökulmista.

Sosiaalisia vastuullisuustekijöitä ovat esimerkiksi organisaation paikallisen yhteisön tukeminen, työskentelyolosuhteet, työterveys ja turvallisuus, saavutettavuus, työntekijöiden koulutus ja lahjonnan vastaiset aktiviteetit.

Ekologisia vastuullisuustekijöitä ovat esimerkiksi energiatehokkuus, vedenkäyttö ja päästöt veteen, päästöt ilmaan, jätteiden käsittely, materiaalin käyttö tuotteen pakkaamisessa, tuotteen pidempi käyttöaika ja materiaalien uudelleen käyttö.

Taloudellisia vastuullisuustekijöitä ovat esimerkiksi reilun kilpailun edistämisen toimenpiteet, aineettomien oikeuksien kunnioittaminen, loppukäyttäjien tuoteturvallisuuden turvaaminen, tuotetietojen oikeellisuus ja asiakkaiden tietojen suojaaminen.

Kulttuurista kestävyyttä on muun muassa koko kristillinen perinne, rakennukset ja kulttuuriympäristöt.

Hankkija voi asettaa myös esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia, kuten työllistämistä koskevia ehtoja. Ehdoista on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaan kirkossa siirrytään kestäviin hankintoihin muun muassa osallistumalla ilmastoystävällisiin yhteishankintoihin. Seurakuntien on hyvä tehdä yhteistyötä toisten seurakuntien, kuntien, kaupunkien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kirkon tulee edistää globaalia ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Se voi tapahtua esimerkiksi suosimalla Reilun kaupan ja muita vastuullisia tuotteita.

Hankintojen ympäristöhaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin vähentämällä hankintoja. Siksi hankinnoista vastaavien tulee aina selvittää vaihtoehtoisia tapoja tyydyttää tarpeita; tuotteiden yhteiskäyttö, lainaus- ja vuokrauspalvelu, korjaus ja kunnostus, pitkäikäisten ja laadukkaitten tuotteiden suosiminen ja tuotteiden korvaaminen palvelulla.

Toimenpide

Seurakunta päivittää/laatii hankintaohjeet niin, että niissä huomioidaan hankintojen vastuullisuustekijät sekä kouluttaa työntekijöitä hankintojen ympäristökriteerien käytössä.

Pisteet: 5 pistettä.

Lisätietoja

Laki julkisista hankinnoista.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Erityisesti pykälät 2 §, 72 §, 90 §, 93 § ja 98 §.

Motiva: Kestävät julkiset hankinnat.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Valtioneuvosto: Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat -opas.Linkki avautuu uudessa välilehdessä