Hyppää sisältöön

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima järjestelmä. Sen avulla seurakunta voi kantaa ympäristövastuutaan. Vain olemalla esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava puhuessaan ihmisen tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana.

Ympäristötoiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon sitoutuminen työhön. Järjestelmä korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Huomaa, että viestintä on myös kaikkien yhteinen tehtävä ja osa ympäristötyötä. Siksi sitä käsitellään monissa diplomikirjan luvuissa.

Ympäristövastuun lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita kuten kansainvälinen diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja Reilu kauppa. 

Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Lainsäädäntö vaatii ympäristövaikutusten huomioonottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Kirkon ympäristödiplomi edellyttää, että jokaisen toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset.

Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevä toimintatapa.

Seurakuntayhtymissä diplomi myönnetään yhtymälle, ei yhtymän yksittäiselle seurakunnalle. Yhtymä päättää ympäristökatselmuksen tekemisestä ja toteuttamistavasta. Katselmuksen pohjalta laaditaan ympäristöohjelma. Paikallisseurakunnat osallistuvat katselmuksen ja ympäristöohjelman tekemiseen.

Seurakuntaliitoksissa liittyvän seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee päätöksen sitoutumisesta yhtymän ympäristöohjelmaan ja tarvittavista toimenpiteistä.

Jatkossa tässä käsikirjassa käytetään termiä ”seurakunta”, kun tarkoitetaan seurakuntaa tai seurakuntayhtymää. Termillä ”paikallisseurakunta” tarkoitetaan yhtymään kuuluvia seurakuntia.

Termillä ”kirkkoneuvosto” tarkoitetaan sekä kirkkoneuvostoa että yhteistä kirkkoneuvostoa. Paikallisia neuvostoja kutsutaan termillä ”seurakuntaneuvosto”.

Kirkon ympäristödiplomi voidaan hakemuksesta myöntää voimassa olevan käsikirjan ehdot täyttäville seurakuntayhtymille, itsenäisille seurakunnille, tuomiokapituleille, Kirkkohallituksen virastolle, kirkon lähetysjärjestöille ja Järjestöt ja kirkko -yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille (kirkkohallitus 29.1.2019). Ympäristödiplomi on määräaikainen ja on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta (tämä täsmennys tuli voimaan 3.2. 2022 Kirkkohallituksen kollegion päätöksellä ja koskee 3.2.2022 jälkeen myönnettyjä ympäristödiplomeja. Aiempi muotoilu oli "myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta".)

Kun seurakunnalle on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi, tiedotetaan siitä työntekijöille, seurakuntalaisille ja muille sidosryhmille. Kirkkohallitus lähettää seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin, jota kannattaa juhlistaa sopivalla tavalla ja pitää sitä esillä.

Ympäristödiplomilla

 • Viljelemme ja varjelemme luomakuntaa.
 • Turvaamme ympäristön elinkelpoisuutta.
 • Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.
 • Hillitsemme ilmastonmuutosta.
 • Suuntaamme kohden kirkon hiilineutraaliutta vuonna 2030.
 • Kilvoittelemme, jotta tekomme vastaavat sanojamme. 
 • Edistämme ennakoivaa ympäristöajattelua; teemme jo tänään sitä mitä laki vaatii huomenna.
 • Etsimme kustannussäästöjä.
 • Tehostamme toimintoja ja resurssien käyttöä.
 • Nivomme ympäristöasiat osaksi seurakunnan toimintaa.
 • Tavoittelemme jatkuvan parantamisen ihannetta.
 • Kuuntelemme ja osallistamme seurakuntalaisia yhteiseen ympäristötyöhön.

Toimenpide

Ensimmäisellä hakukerralla kirjataan lyhyesti, miten ympäristötyö sai alkunsa seurakunnassa. Seuraavilla hakukerroilla arvioidaan ja kirjataan miten ympäristötyö on edistynyt seurakunnassa viimeisimmän diplomikauden aikana.

Pisteet: Minimikriteeri.

Lisätietoja

Ympäristödiplomi evl.fi/plus-sivustolla.