Hyppää sisältöön

Jätehuoltokartoitus ja -suunnitelma

Jätekartoituksen tavoitteena on varmentaa jätelain selvilläolovelvollisuuden toteutuminen:

 • syntyvän jätteen määrästä ja lajeista 
 • jätehuollon kustannuksista 
 • kiinteistön sisä- ja ulkopuolisten keräysvälineiden riittävyydestä, tarkoituksenmukaisuudesta sekä turvallisuudesta 
 • jätehuoltoon liittyvistä sopimuksista
 • etusijajärjestyksen toteutumisesta 

Seurakuntaan tulee laatia jätehuoltosuunnitelma. Siinä esitetään tavoitteet jätteen määrän vähentämiseksi ja hyötyjätteen keräyksen tehostamiseksi sekä kerrotaan keinot, joilla tavoitteisiin aiotaan päästä.

Esimerkki jätehuoltokartoituksen sisällöstä

 1. Käytä apuna kiinteistökohtaisia jätehuollon kartoitus- ja jätemäärän seurantalomakkeita.
 2. Selvitä kiinteistöllä syntyvät ja kerättävät jakeet (lajit ja määrä) sekä jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit. 
 3. Selvitä jätehuollon kustannukset ja jäteastioiden tyhjennysmäärät esimerkiksi palveluntuottajien laskuista ja vuosiraporteista. Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan raportin pyydettäessä. 
 4. Pyydä palveluntuottajilta selvitys, mihin hyötykäyttöön jätejakeenne toimitetaan. 
 5. Vertaa jätehuollon nykytilaa alueen kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. 
 6. Arvioi lajittelun, jätetilojen ja keräysvälineiden asianmukaisuus käyttäjien sekä kuljettajan työn ja turvallisuuden näkökulmista.  
 7. Tee ja kerää ehdotuksia jätteen määrän vähentämisestä ja jätehuollon kehittämisestä kiertotalouden edistämiseksi (pohjaksi ympäristöohjelmaan).

Toimenpide

Jätehuollon nykytila selvitetään jätehuoltokartoituksen avulla ja laaditaan jätehuoltosuunnitelma.

Pisteet: Minimikriteeri.

Lisätietoja

Esimerkin jätekartoituslomakkeesta löydät Työkaluja-osiosta.