Hyppää sisältöön

Energia, kiinteistöt ja kiinteistönhoito

Seurakunnilla on yhteensä noin 7000 rakennusta. Niiden energiaratkaisuilla on suuri merkitys talouden ja ympäristön sekä kirkon hiilineutraaliuden toteuttamisen kannalta.

Kirkon energia- ja ilmastostrategiassa mainitaan seuraavat tavat vähentää kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä:

  • Öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2025 mennessä.
  • Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön ja kaukolämmön käytöstä luovutaan mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2025 mennessä.
  • Kirkkohallitus tarjoaa seurakunnille energianeuvontaa.
  • Vähällä käytöllä olevista tiloista luovutaan ja tilojen yhteiskäyttöä lisätään.