Hyppää sisältöön

Metsäkoulutus

Metsien rooli hiilinieluina ja -varastoina, ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on suuri. Metsiin liittyvää uutta tutkimustietoa julkaistaan jatkuvasti. Metsistä vastaavien henkilöiden ja luottamushenkilöiden tulee saada tarvittava koulutus, jotta he ymmärtävät metsiin liittyvien päätösten tärkeyden.

Toimenpide

Huolehditaan metsistä vastaavien henkilöiden koulutuksesta.

Järjestetään metsäaiheisia koulutuksia työntekijöille ja/tai luottamushenkilöille.

Pisteet: 1 piste/koulutus, enintään 5 pistettä.