Hyppää sisältöön

Hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Diplomiseurakunnassa ympäristöteemat ovat luonteva osa seurakunnan jumalanpalvelus- ja hartauselämää.

Erityisiä ympäristöaiheisia hartauksia ja jumalanpalveluksia voivat olla esimerkiksi metsäkirkot, hartaudet järven rannalla tai luonnonsuojelualueella. Paikkakunnan luontokohteet, seurakuntien leirikeskukset, kaupunki- ja hautausmaapuistot sekä metsähautausmaat ja lehdot ovat luontevia paikkoja ympäristöaiheisten hartauksien ja jumalanpalvelusten viettämiseen.

Luomakunta eri näkökulmista tarkasteltuna on hyvä lähtökohta erilaisten retriittien ja pyhiinvaellusten toteuttamisessa. Niiden ohjelmaan on luontevaa liittää tutustuminen seurakunnan arvokkaisiin luontokohteisiin. Suunnittelussa ja toteutuksessa voi käyttää apuna vapaaehtoisten, esimerkiksi paikallisten oppaiden osaamista.

Vuotuista hartaus- ja jumalanpalveluselämää suunniteltaessa on tarkoituksenmukaista ottaa esille ekotapahtumien vuosikello ja pohtia, mihin kansallisiin tai kansainvälisiin ympäristöteemapäiviin tai ekotapahtumiin toiminnassa liitytään.

Toimenpide

Ympäristöteemat kuuluvat seurakunnan jumalanpalvelus- ja hartauselämään.

Pisteet: Ympäristöaiheisista jumalanpalveluksista, retriiteistä ja pyhiinvaelluksista sekä muusta niihin verrattavissa olevasta hartaustoiminnasta saa jokaisesta 1 pisteen. Enintään 6 pistettä.