Hyppää sisältöön

Liikkuva seurakunta

Useissa seurakunnissa on käytössä liikkuvan seurakunnan toimintamalli. Tavoitteena on niin työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin jokapäiväisen liikkumisen lisääminen ja vahvistaa mielikuvaa seurakunnasta liikuntaa edistävänä yhteisönä.

Entä jos osa kokouksista olisi kävelykokouksia luonnossa? Kerhoihin, piireihin, tapaamisiin, retkiin ja leireihin liittyisi luonnossa liikkumista? Osana liikkuva seurakunta -toimintamallia on joissain seurakunnissa valittu työntekijöiden ja vapaaehtoisten joukosta liikunta-agentteja, joiden tehtävänä on muistuttaa liikkumisen terveysvaikutuksista ja roolista osana ekologista elämäntapaa.

Toimenpide

Liikkuvan seurakunnan toimintaan on liitetty ympäristönäkökulma.

Pisteet: 1–2 pistettä sen mukaan, kuinka paljon liikkuvan seurakunnan toimintaan on liitetty ympäristönäkökulmaa, ja onko seurakunnassa oma liikunta-agentti.