Hyppää sisältöön

Hautausmaiden ympäristökasvatuksellisten arvojen hyödyntäminen

Lähiluonto on usein arvokasta virkistysarvoiltaan. Virkistyskäyttö on osa viheralueiden ekosysteemipalveluita. Myös hautausmaita voidaan hyödyntää seurakunnan toiminnassa.

Hautausmailla voidaan pitää:

  • talkoita
  • kiertokävelyjä
  • ympäristötapahtumia

Katso myös osio Ympäristökasvatus.

Toimenpide

Seurakunta hyödyntää hautausmaiden ympäristökasvatuksellisia arvoja.

Pisteet: 1 piste/toimenpide tai tapahtuma, enintään 3 pistettä.