Hyppää sisältöön

Viljelymaat

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ei yksinään enää riitä. Ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi pitää myös sitoa takaisin maaperään hiilinielujen avulla. Tarvitsemme siirtymää teollisesta maataloudesta kiertomaatalouteen, jossa pellot valjastetaan hiiltä sitoviksi hiilinieluiksi.

Globaalisti maaperässä on moninkertaisesti enemmän hiiltä kuin ilmakehässä. Jos peltoihin maapallon laajuisesti saataisiin sidottua neljä promillea lisää hiiltä vuosittain, se poistaisi ilmasta kaiken sen ihmistoiminnan tuottaman hiilidioksidin, joka sinne päästöistämme jää ja hillitsisi ilmastonmuutosta merkittävästi. Erityisen keskeisiä tässä ovat turvemaille perustetut viljelysmaat.

Seurakunta voi viljellessään tai vuokratessaan peltoja hyödyntää seuraavia keinoja:

 • luomuviljely
 • peltojen pitäminen mahdollisimman pitkään kasvipeitteisinä 
 • voimakkaan maanmuokkauksen välttäminen (lajikirjoa säilyttävä maanmuokkaus tai kevytmuokkaus) 
 • pitkäjuuristen kasvien käyttö, jolloin hiilidioksidia saadaan syötettyä syvälle maan uumeniin 
 • typpeä sitovat aluskasvit, kuten rehuksi menevä herne, jota viljellään kauran kanssa 
 • maan rakenteen kuntoon saattaminen, mikä lopettaa myös päästöt vesistöihin 
 • kompostoidun lannan käyttö lannoitteena tai muu orgaaninen lannoitus (esim. luomuviljely)
 • biostimulanttien käyttö 
 • maan kalkitseminen 
 • biohiilen ja kuitupohjaisten maanparannusaineiden käyttö 
 • viljelykierto, jossa viljeltävää kasvia vaihdetaan aina seuraavaksi vuodeksi tai muutaman vuoden välein
 • varautuminen ilmastonmuutoksen tuomiin lajimuutoksiin, uusiin kasvitauteihin ja tuholaisiin, sään ääri-ilmiöihin

Toimenpide

Seurakunta edistää hiiltä sitovia toimenpiteitä viljelyssään tai vuokraamillaan pelloilla (sopimus vuokralaisen kanssa).

Pisteet: 1 piste/toimenpide, enintään 3 pistettä.