Hyppää sisältöön

Jätehuoltovastaava ja -koulutus

Seurakunnan jätehuoltovastaava koordinoi seurakunnan jätehuoltoa ja huolehtii, että jätetilat ja lajittelun mahdollisuus ovat kunnossa. Isoissa seurakunnissa/yhtymissä voidaan nimetä useampi vastuuhenkilö. Jätehuoltovastaavien koulutuksesta tulee huolehtia.

Henkilökunnalle mahdollistetaan tai järjestetään jätekoulutusta (ympäristöalan tutkinnot, luennot, vierailut, tempaukset).

Toimenpide

  • Nimetään seurakunnan jätehuoltovastaava(t) ja huolehditaan heidän koulutuksestaan. 
  • Järjestetään jätehuoltokoulutusta.
  • Viestitään jätehuoltotoimenpiteistä.
  • Velvoitetaan ulkopuoliset toimijat noudattamaan jätehuolto-ohjeita.

Pisteet: 1–2 pistettä/toimenpide, enintään 5 pistettä.