Hyppää sisältöön

Vaaralliset jätteet

Seurakuntaan tulee nimetä seurakunnassa syntyvistä vaarallisista jätteistä ja kemikaaleista vastaava(t) henkilö(t).

Vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja käsittelevien henkilöiden tulee tuntea jätelain määräykset:

  • Selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus (12§) 
  • Vaarallisen jätteen pakkaamis- ja merkitsemisvelvollisuus (16§) 
  • Vaarallisen jätteen sekoittamiskielto (17§) 
  • Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus (118§) 
  • Siirtoasiakirjat (121§)

Toimenpide

  • Nimetään ja koulutetaan vaarallisista jätteistä vastaava(t) henkilö(t). 
  • Valitaan käyttöön vähiten vaaraa aiheuttavat kemikaalit. 
  • Käyttöturvallisuustiedotteet ja vahingontorjuntavälineistö ovat helposti saatavilla. 
  • Huolehditaan vaarallisten kemikaalien asianmukaisesta varastoinnista ja jatkokäsittelystä kirjanpitoineen.

Pisteet: Minimikriteeri

Lisätietoja

www.vaarallinenjate.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Jätelaki Finlexissä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä