Hyppää sisältöön

Kiinteistöstrategia

Seurakuntien kannattaa laatia kiinteistötoimensa ratkaisujen pohjaksi kiinteistöstrategia.

Kiinteistöstrategiassa määritellään rakennusten käyttöä koskevat ohjenuorat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä. Strategian laajuuden ja perusteellisuuden päättää seurakunta itse.

Strategiasta tulee käydä ilmi rakennusten käytön ja kuntotason edellyttämä toimenpidetarve. Strategiassa voidaan linjata esimerkiksi korjaustarpeista ja ajankohdista tai rakennuksesta luopumisesta.

Seurakuntien kannattaa kiinteistönpidossaan kiinnittää huomiota muun muassa tilojen käyttöasteeseen ja siihen liittyvään lämmitykseen. Vanhojen kirkkojen kohdalla on aina myös selvitettävä korjausten tai muutosten vaikutukset niissä olevan kulttuuriperinnön ja taideteosten säilymisolosuhteisiin.

Strategiassa tarvittavia taustatietoja talletetaan ja päivitetään jokaisella seurakunnalla käytössä olevaan Basis-rekisteriin. Se on tietokanta, johon seurakunta voi tallentaa kiinteistöjensä perustiedot. Järjestelmään on hankittavissa lisäosia, kuten huoltokirja. Näiden avulla seurakunnan on mahdollista rakentaa käyttöönsä kiinteistöjen hallintajärjestelmä.

Kiinteistöstrategiassa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Arvioidaan mitä tiloja seurakunta tarvitsee ja kuinka paljon. 
  • Kartoitetaan tilojen käyttöaste. 
  • Tehdään kiinteistöjen esteettömyyskartoitukset.
  • Säilytettävät kirkkolain mukaiset ja muut rakennukset inventoidaan ja kuntokartoitetaan.  
  • Muut rakennukset luokitellaan rakennusteknisin perustein (esim. hyväkuntoinen/kunnostettava lähivuosina/kunnostettava myöhemmin/poistetaan seurakunnan käytöstä). 
  • Kiinteistöhallinta: analysoidaan, miten rakennuksia nykyisin käytetään, tehdään kunnossapidon suunnittelu. 
  • Määritellään strategiset tavoitteet ja päämäärät sekä luopumisperiaatteet rakennusten käytölle tulevaisuudessa.  
  • Analysoidaan kiinteistökehitettävät kohteet: mistä seurakunta voi saada vuokratuloa (maanvuokra/huoneenvuokratulo/myyntitulo). 
  • Samat toimenpiteet tehdään tarvittaessa hautausmaille, metsille sekä pelto- ja tonttimaalle.

Toimenpide

Laaditaan/päivitetään kiinteistöstrategia. Sen hyväksymisestä päättää kirkkoneuvosto.

Pisteet: Minimikriteeri.

Lisätietoja

Kiinteistöstrategiamalli ja -ohje kirkon työntekijöiden Sakasti-intrassa.Linkki avautuu uudessa välilehdessä