Hyppää sisältöön

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava koordinoi ympäristötyötä.

Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan ympäristövastaavan viimeistään päättäessään hakea ympäristödiplomia. Eri seurakunnilla ja tehtäväalueilla on hyvä olla omat ympäristövastaavansa.

Ympäristövastaavan tehtävät

  • Seurakunnan oman ympäristökatselmuksen tekemisen koordinointi. 
  • Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta. 
  • Henkilökunnan ympäristökoulutus yhteistyössä koulutuksesta vastaavien kanssa. 
  • Tiedotus henkilöstölle ja seurakuntalaisille yhteistyössä tiedotuksesta vastaavien kanssa. 
  • Hiilineutraali kirkko 2030 -stategian mukaisesti seurakunnat tekevät yhteistyötä toisten seurakuntien, kuntien, kaupunkien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Ympäristölainsäädännön muutosten seuraaminen. 
  • Ympäristöepäkohtiin liittyvien aloitteiden tekeminen.

Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa ympäristövastaavan tehtävät kerrotaan hakuilmoituksessa ja sisällytetään ne osaksi tehtäväkuvaa ja palkkausta. Ympäristövastaavan tehtäville tulee varata riittävästi työaikaa.

Seurakunta sitoutuu lähettämään ympäristövastaavat Kirkon ympäristöpäiville ja ympäristövastaavien neuvottelupäiviin ja tapaamisiin. Ympäristövastaavan kannattaa verkottua muidenkin kuin oman seurakuntansa ympäristövastaavien kanssa.

Toimenpide

Kirkkoneuvosto nimeää ympäristövastaavan tai useamman ja päättää hänen/heidän työnkuvastaan.

Pisteet: Minimikriteeri.