Hyppää sisältöön

Ympäristökatselmus

Ympäristökatselmuksessa selvitetään seurakunnan toimintojen sen hetkiset ympäristövaikutukset.

Katselmusvaiheen aikana voidaan ympäristöasioiden tilaa parantaa niin, että vaadittavat minimikriteerit täyttyvät.

Ympäristökatselmuksen tekemiseen kuluva aika riippuu seurakunnan koosta ja ympäristöasioiden tilasta. Riittävästi aikaa varaamalla ympäristöasiat nivoutuvat paremmin osaksi seurakunnan toimintaa.

Ympäristökatselmus toteutetaan ympäristötyöryhmän koordinoimana. Ympäristökatselmus voidaan tehdä seurakunnan omana työnä tai se voidaan myös teettää opiskelijatyönä tai ulkopuolisella asiantuntijalla, mutta tällöin on huolehdittava, ettei katselmus jää irralliseksi, jolloin ympäristötyö ei kehity osaksi seurakunnan päivittäistä toimintaa.

Asiat kirjataan ympäristödiplomin nettisivuilla saatavissa olevaan katselmustaulukkoon mahdollisimman tiiviisti.

Diplomia uusittaessa katselmuksessa selvitetään edellisen kauden ympäristöohjelman toteutuminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Ympäristökatselmus voidaan tehdä myös yhteistyössä toisen seurakunnan kanssa.

Toimenpide

Seurakunta laatii ympäristökatselmuksen tai se laaditaan paikallisseurakunnissa erikseen. Katselmuksen voi myös tehdä yhdessä toisen tai useamman seurakunnan kanssa esimerkiksi rovastikunnittain.

Pisteet: Minimikriteeri.

Lisätietoja

Täältä löydät katselmustaulukon.