Hyppää sisältöön

Ympäristödiplomikoulutus

Ympäristödiplomissa edellytetään, että työntekijät tuntevat oman toimintansa ympäristövaikutukset.

Henkilöstön kouluttaminen ja avoin viestintä ympäristödiplomista, sen tavoitteista ja taustoista ovat tärkeitä ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kouluttamisessa kannattaa ottaa kaikki mahdolliset kanavat ja keinot käyttöön: koulutustilaisuudet, henkilöstökokoukset, videokoulutukset, intranet-sisällöt ja niin edelleen. Koulutusapua voi pyytää myös tuomiokapitulista.

Henkilöstölle kannattaa viestiä ja tarjota koulutusta ja materiaaleja jo siinä vaiheessa, kun seurakunta valmistelee ympäristödiplomin hakemista. Kun ympäristödiplomi on saatu, ympäristöasiat on syytä sisällyttää myös seurakunnan työntekijöiden perehdyttämisaineistoihin.

Katso myös osio Viestintä.

Toimenpide

Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt perehdytetään ympäristödiplomin sisältöön ja vaatimuksiin.

Pisteet: Minimikriteeri.