Hyppää sisältöön

Jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys

Syntyvän jätteen määrää seurataan ja pyritään vähentämään. Kierrätystä tehostetaan ja kerätään myös jätejakeita, joita ei jätehuoltomääräysten perusteella ole velvollisuus kerätä kiinteistökohtaisesti, esimerkiksi:

  • muovipakkaukset, biojäte, kartonki, lasi ja metalli silloin, kun se jätemäärän perusteella ei ole kiinteistöllä erilliskerättävä
  • SER, vaatteet yms. keräyspisteisiin

Toimenpide

  • Jätteiden määrää seurataan ja pyritään vähentämään. 
  • Lajitellaan ja kierrätetään jätejakeita, joita ei jätehuoltomääräysten perusteella ole velvollisuus kerätä kiinteistöllä.

Pisteet

  • Jätemäärän jatkuva seuranta 2 pistettä.
  • Jätemäärän vähentäminen 1–3 pistettä.
  • 1 piste/vapaaehtoisesti kerättävä jätejae, enintään 3 pistettä. 
  • Yhteensä enintään 8 pistettä