Hyppää sisältöön

Vapaaehtoinen luontokohteiden suojelu

Metsän suojelu voi perustua metsälakiin tai luonnonsuojelulakiin, mutta metsää voi suojella myös vapaaehtoisesti.

Määräaikaisessa suojelussa metsä pysyy metsänomistajan omistuksessa, mutta se jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Suojelusta maksetaan puuston laskennalliseen arvoon perustuva korvaus. Suojelun yhteydessä voidaan sopia luonnonhoitotöistä, kuten lähteen tai korven ennallistamisesta, jotka voidaan rahoittaa ympäristötuella. Metsiä voi suojella myös pysyvästi perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen tai myymällä metsän suojelualueeksi.

Puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita luonnonmuodostumia voi rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta.

Seurakunta voi tehdä yhteistyötä luonnonsuojelua edistävien säätiöiden kanssa. Monet niistä etsivät myös ostettavaksi luonnonsuojelullisesti merkittäviä metsiä. Näitä ovat esimerkiksi Salon Luonnonmetsäsäätiö, Luonnonperintösäätiö, Päijänteen Luonnonperintösäätiö, Suomen Luonnonsuojelun säätiö ja Vuokon Luonnonsuojelusäätiö.

WWF:n Perintömetsä-ohjelman tavoitteena on edistää vapaaehtoista metsiensuojelua ja erityisesti vanhojen metsien suojelua Etelä-Suomessa. Perintömetsäsopimus tehdään metsänomistajan ja WWF:n välisenä luottamuksellisesti. Allekirjoituksellaan metsänomistaja sitoutuu suojaamaan metsänsä toimenpiteiltä, jotka vaarantaisivat sen luonteen tai luonnonarvot. Kirkkohallitus on suositellut seurakunnille osallistumista perintömetsäohjelmaan. Esimerkiksi metsälain 10 §:ssä mainitut erityisen tärkeät elinympäristöt lähialueineen sekä leirikeskusten lähiympäristöt voivat olla sopivia perintömetsäkohteita.

Toimenpide

Seurakunta suojelee vapaaehtoisesti luonnonmuistomerkkejä tai luonnonsuojelualueita.

Pisteet: 1–10 pistettä laajuuden ja vaikuttavuuden mukaan.

Lisätietoja

WWF:n perintömetsäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Luonnonsuojelu yksityismaillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Metsien vapaaehtoinen suojeluLinkki avautuu uudessa välilehdessä

LuonnonmuistomerkitLinkki avautuu uudessa välilehdessä