Hyppää sisältöön

Auditointi

Kun ympäristökatselmus on tehty ja ympäristöohjelma hyväksytty kirkkoneuvostossa, seurakunta pyytää ympäristöjärjestelmän auditointia hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Kirkko on kouluttanut ympäristöasioita tuntevia ihmisiä Kirkon ympäristödiplomin auditoijiksi. Itsenäiseksi auditoijaksi pätevöityy auditointiharjoittelun jälkeen (yksi auditointi pätevöityneen auditoijan kanssa). Hiippakuntien tuomiokapitulit lähettävät heidät diplomia hakevien seurakuntien pyynnöstä arvioimaan, täyttääkö seurakunnan ympäristöjärjestelmä ympäristödiplomin vaatimukset.

Seurakunta lähettää tuomiokapituliin ja/tai suoraan auditoijalle ympäristöohjelmansa sekä täyttämänsä katselmustaulukon. Katselmustaulukko ohjaa ja helpottaa sekä seurakunnan että auditoijan työtä. Se sisältää selvityksen siitä, miten perusvaatimukset on täytetty ja pistemäärä saavutettu. Lisäksi auditoijalle on hyvä toimittaa tarvittavat liitteet sen mukaisesti kuin katselmustaulukossa on ohjeistettu. Auditointimateriaali tulee toimittaa auditoijille hyvissä ajoin ennen toivottua auditointiajankohtaa, jolloin jää aikaa lisäselvitysten pyytämiseen.

Auditoinnin tarkoituksena on saada puolueeton arviointi ympäristöasioiden hoidon tasosta. Mikäli ympäristökatselmusraportti ja ympäristöohjelma eivät vastaa vaadittuja kriteerejä, sovitaan auditoijan kanssa lisätoimenpiteistä ja niiden toteuttamisen määräajasta, jolloin auditointi voidaan suorittaa loppuun.

Pienissä seurakunnissa auditointiin riittää yksi päivä, isommissa kaksi päivää. Samoin pieniin seurakuntiin riittää yksi auditoija, isompiin heitä tarvitaan kaksi (ja mahdollinen harjoittelija). Seurakunta laatii yhteistyössä auditoijan kanssa auditointipäivän ohjelman. Auditointi alkaa useimmiten yhteistilaisuudella, johon kutsutaan kaikki ympäristövastaavat, työalojen esimiehiä ja luottamushenkilöitä.

Auditointitilaisuuden tulisi olla opettava ja innostava tapahtuma. Auditoija valitsee muutamia tutustumiskohteita, jotka voidaan sopia etukäteen (hautausmaa, leirikeskus tms.). Lisäksi auditoija voi tehdä pistokokeita keittiöön, jätehuoneeseen tms. kohteeseen.

Auditoinnin jälkeen auditoija(t) ja mahdollinen auditoijaharjoittelija laativat auditointiraportin.

Auditointiraportin sisältö

 • auditoinnin ajankohta, auditoijat ja läsnäolijat
 • yhteenveto seurakunnan ympäristötyöstä 
 • tutustumiskäyntien kohteet 
 • positiiviset huomiot tehdyistä ympäristötoimenpiteistä 
 • kehitysehdotukset 
 • katselmuksen pisteytystaulukko, johon auditoijat merkitsevät oman pisteytyksensä seurakunnan pisteytyksen viereen 
 • kokonaispistemäärä 
 • lausunto ympäristöohjelmasta tulevalle diplomikaudelle 
 • lausunto siitä, puolletaanko kirkon ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle vai vaatiiko asia vielä jatkotoimenpiteitä 
 • paikka, aika, päivämäärä, allekirjoitukset

Seurakunta toimittaa ympäristödiplomihakemuksen tuomiokapituliin. Sen liitteeksi laitetaan hyväksytty ympäristöohjelma ja auditointiraportti.

Seurakunta maksaa auditoinnista aiheutuvat kulut, eli matkakulut, päivärahan, tarvittaessa kohtuullisen majoituksen ja ateriat sekä palkkion auditoijalle. Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmä suosittaa (mahdolliset muutokset netissä), että auditoijalle maksetaan 600 euron palkkio ensimmäiseltä päivältä ja seuraavilta päiviltä 400 euroa/päivä. Auditointiharjoittelijalle maksetaan matkakulut ja päivärahat. Pätevä auditoija laatii auditointiharjoittelijalle todistuksen suoritetusta auditointiharjoittelusta, jotta harjoittelija saa pätevyyden toimia varsinaisena auditoijana.

Hiippakuntien ympäristövastaavien tehtävänä on pitää ajantasaista listaa hiippakuntansa auditointiharjoittelijoista, auditoijista ja diplomin saaneista seurakunnista. Hiippakunnat tekevät yhteistyötä keskenään ja Kirkkohallituksen kanssa auditoijien ja ympäristövastaavien koulutuksissa ja osaamisen kehittämisessä. Auditointikoulutuksia ja auditoijien neuvottelupäiviä järjestetään säännöllisesti. Auditoijan tulee olla perehtynyt uusimpaan diplomikäsikirjan laitokseen. Neuvottelupäivät ovat vuosittain elo-syyskuussa joko Kirkon ympäristöpäivien tai neuvottelupäivien/verkostotapaamisen yhteydessä.

Auditoijaksi pätevöityy käymällä Kirkkohallituksen järjestämä auditoijakoulutus sekä osallistumalla harjoittelijana auditoijan tekemään auditointiin. Auditoija kirjoittaa siitä harjoittelijalle todistuksen.

Piispantarkastuksissa on otollinen mahdollisuus ottaa ympäristöasiat esiin.

Toimenpide

 • Auditoinnin pyytäminen tuomiokapitulilta.
 • Auditoijan pyytämien lisäselvitysten ja tarvittavien muutosten tekeminen.
 • Auditointipäivän ohjelman laatiminen, tarvittavien resurssien varaaminen ja henkilöiden kutsuminen.
 • Seurakunnan ympäristöjärjestelmän auditoinnin järjestäminen.

Pisteet: Minimikriteeri.

Vinkki

Auditoija voi täyttää omat pisteensä katselmustaulukkoon, joka muodostaa lähes koko auditointiraportin. Lataa katselmustaulukko täältä

Lisätietoja

Ajantasainen palkkiosuositus evl.fi-sivustolla.Linkki avautuu uudessa välilehdessä